Wettelijke vermeldingen

Artikel 1. Identificatie

Uitgever: Camping La Chaup

Directeur van de publicatie: Dhr Delaforge

Host: Piment Rouge - 5 bis avenue Maréchal Foch - 05000 Gap - Frankrijk - Tel. 04 92 53 27 27

Artikel 2. Persoonsgegevens

Om uw privacy te respecteren, verbindt Camping La Chaup zich ertoe deze informatie te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd.

Rechten op uw persoonlijke gegevens: “ U heeft recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van informatie over u. “U heeft eveneens het recht om zich te verzetten tegen de verspreiding van uw gegevens onder zakenpartners. 
Als u deze rechten wenst uit te oefenen stuurt u ons gewoon een brief op het volgende adres..:

Camping La Chaup :

CNIL-verklaring:

Website www.campinglachaup.fr maakte het voorwerp uit van een voorafgaande verklaring bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) met nr. in afwachting van inschrijving.

De databank die aan deze site is gekoppeld, is het voorwerp van een aangifte bij de Commission Nationale Informatique et Liberté onder het nummer XXXXXX. U hebt recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben (artikel 34 van de wet "Informatique et Libertés"). Richt u daaromtrent tot xxxxx@xxxxx 

Artikel 3. Cookies

Om zo goed mogelijk aan uw behoeften te voldoen, kan Camping La Chaup gebruik maken van "cookie"-technologie.

Een cookie is een klein computerbestandje dat door de uitgever van een site naar de gebruiker wordt gestuurd en dat verschillende informatie bevat over de aanwezigheid van de gebruiker op de site (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging). Het kan de gegevens op de microcomputer van de gebruiker niet beschadigen.¨¨U kan uw browser configureren om te voorkomen dat deze cookies op uw computer worden opgeslagen, door deze functie uit te schakelen in uw browsersoftware.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site (beeld, video, geluid, tekst...) is beschermd door de Franse wetgeving inzake intellectuele eigendom en in het bijzonder het auteursrecht, de naburige rechten en het merkenrecht.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Camping La Chaup, is het ten strengste verboden om deze inhoud te gebruiken en in het bijzonder om ze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verbeelden, te wijzigen of aan te passen.

Artikel 5. Credits

Teksten: Camping La Chaup

Foto's: Camping La Chaup